Một số trường TH đặt in giấy khen trong thời gian gấp với số lượng nhiều - danh sách mang đến bằng USB. nếu trộn thư bên Word hoặc Excel thì Pont chữ không đẹp cho lắm. em đã hỏi anh Google mãi mà chẳng tìm ra cách in giấy khen hàng loạt bằng Corel12. Các Anh - Chị có ai biết chỉ cho em với.